Hạnh phúc với thực tại đang là

Hạnh phúc với thực tại đang là
03/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Một khi nhận ra không gian tĩnh lắng từ bên trong, lúc ấy bạn cũng sáng suốt trọn vẹn với thực tại đang là và trải nghiệm được nguồn hạnh phúc chân thật, từ đây sự hiện hữu trong hiện tại là điều tự nhiên mà bạn thường xuyên phát triển chính mình.

TK CHơn Hữu

Gửi bình luận