Hạnh phúc

Hạnh phúc
15/06/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Hướng ra bên ngoài để tìm kiếm hạnh phúc là đòng nghĩa bị chi phối bởi tham sân si, do vậy hạnh phúc bên ngoài ấy không thể thoát khỏi khổ đau và vô thường. Con đường duy nhất để có sự tự do giải thoát là quay lại nhận ra chân tâm thanh tịnh bên trong bạn!

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận