Hạnh phúc

Hạnh phúc
09/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Hạnh phúc không nằm ở bên ngoài mà ở trong tâm của mỗi người. Khi trực nhận được tính sinh diệt của tâm trí và thoát ra sự dính mắc của nó, chính sự nhận biết tĩnh tại đó là cội nguồn của bình yên và an lạc. Hạnh phúc là sự tĩnh lặng bên trong bạn.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận