HÀNG NGHÌN NGƯỜI RƯỚC PHẬT TRÊN ĐƯỜNG PHỐ Ở HUẾ

HÀNG NGHÌN NGƯỜI RƯỚC PHẬT TRÊN ĐƯỜNG PHỐ Ở HUẾ
19/05/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Tin Tức & Sự Kiện

Lễ rước Phật tại Huế 05Lễ rước Phật tại Huế 04Lễ rước Phật tại Huế 03Lễ rước Phật tại Huế 02Lễ rước Phật tại Huế 13Lễ rước Phật tại Huế 12Lễ rước Phật tại Huế 14Lễ rước Phật tại Huế 09Lễ rước Phật tại Huế 08Lễ rước Phật tại Huế 07Lễ rước Phật tại Huế 06Lễ rước Phật tại Huế 05Lễ rước Phật tại Huế 03Lễ rước Phật tại Huế 02

Gửi bình luận