Giáo Pháp

Giáo Pháp
06/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Phật giáo đúng nghĩa là một tôn giáo "vô thần",lấy sự giác ngộ và giải thoát khổ đau của con người làm cứu cánh.

Giáo Pháp đưa đến sự tự do ấy mỗi người đều có thể chứng nghiệm bên trong chính mình.

Hãy đến để mà thấy! Đó là lời mời gọi của Chánh Pháp!

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận