Giải thoát

Giải thoát
03/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

An bình vĩnh cửu chính là tự do, thật sự tự do là giải thoát. Khi có cái thấy biết sáng suốt về mọi thứ như chính nó đang là, chính cái thấy lúc ấy cũng là niềm an bình và cởi trói cho bạn mọi sự lệ thuộc của tâm lý vào bất cứ khái niệm hoặc vấn đề gì.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận