Giải thoát

Giải thoát
30/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Văn Nghệ

Thường thì người ta tương quan với đời sống bằng lý trí và bản năng mà bỏ qua trực giác, nên họ không nếm được hương vị của giải thoát. Không ai có thể cho bạn giải thoát mà bạn phải chính là sự giải thoát. Điều này được trưởng thành từ bên trong bạn.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận