Giải thoát

Giải thoát
26/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

Sống thuần lý trí và bản năng thì khổ đau bất toại nguyện là điều đương nhiên phải thường xuyên gặp gỡ. Không thể có bình yên tuyệt đối bên ngoài mà phải khám phá nó từ bên trong chính mình. Giải thoát phải tự chứng chứ không ai có thể truyền cho ai được.

TK. Chơn Hữu

Gửi bình luận