Giải thoát

Giải thoát
21/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Giải thoát không không thể khi còn theo đuổi một lý tưởng giải thoát cao cả nào, mà phải thoát ra và nhìn thấy tất cả lý tưởng chỉ là lý tưởng. Nếu thấy được như vậy bạn đã bắt đầu chạm được vào giải thoát.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận