Giác ngộ chánh pháp

Giác ngộ chánh pháp
03/12/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Giác ngộ Chánh Pháp là ngay nơi thực tại thấy được cái không hình tướng, nghe ra sự im lặng, và biết được cái vô vi tịch diệt muôn đời hiển hiện. K

hi đã thấy biết như thực thì luôn sống ung dung tự tại.

Khi chưa thấy thì thường xuyên quay lại với mình.

TK Chơn Hữu

 

Gửi bình luận