Giác ngộ

Giác ngộ
12/06/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Khi chúng ta hiểu biết về cuộc sống, chúng ta sẽ yêu thương sự sống của muôn loài. Giác ngộ là thấy ra sự thật của cuộc đời, giải thoát là thoát khỏi sự chi phối của cái ảo. Chỉ khi nào thấy ra sự thật trong bạn, lúc ấy bạn mới thật sự giác ngộ.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận