Giác ngộ

Giác ngộ
17/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

Quy trình hoàn hảo đưa đến giác ngộ là thấy ra những bài học từ chính cuộc sống của bạn. Những trạng thái tâm lý như: bất hạnh, lo lắng, phiền muộn, tự ty, hối hận... đều có khả năng hé cho ta thấy được bản ngã ảo tưởng vốn là luôn bất toại nguyện!

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận