Giác ngộ

Giác ngộ
13/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Những khổ đau vơi đầy

Là bài học rất hay

Khi trọn vẹn tỉnh thức

Giải thoát khổ từ đây!

Giác ngộ cao nhất là thấy ra bản chất bất toại nguyện của hữu vi. Khi thấy tất cả hiện tượng chỉ là ảo tưởng thì lúc đó cũng thấy được chân như thực tánh.

TK. Chơn Hữu

 

Gửi bình luận