Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma
05/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Nhiều người trên thế giới ngày nay hiểu lầm rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là lãnh tụ hay Giáo chủ của Phật Giáo.

Kỳ thực Ngài ấy chỉ là lãnh tụ hay Giáo chủ của Đạo Phật Tây Tạng, và Phật Giáo Tây Tạng có rất nhiều điểm khác xa với Phật Giáo Nguyên Thủy!

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận