Đi thăm và đảnh lễ Chư Tăng các chùa năm mới

Đi thăm và đảnh lễ Chư Tăng các chùa năm mới
09/02/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Tin Tức & Sự Kiện

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Gửi bình luận