Đạo Có Tình

Đạo Có Tình
27/05/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Thơ Văn

Đò nhẹ lên nguồn, cơn mộng trắng
Ghé qua suối ngọt, cá say kinh
Hương trời gió thoảng, không thành có
Sắc nước trăng pha, bóng lẫn hình
Mượn mái non xanh, vui tiểu ẩn
Xoa tay bụi đỏ, mỉm phù sinh
Rong chơi ba cõi, mười phương Phật
Để biết hư vô, đạo có tình!

(MĐTTA)

Gửi bình luận