Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới
02/01/2020, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Chúc cho năm mới vạn an lành

Thế giới hòa bình sống vô tranh

Chánh pháp thực hành đời tươi đẹp

Sáng soi thực tại sống tinh anh

Khắp nơi nhân loại cùng hoan hỷ

Giữ gìn Trái đất đẹp như tranh

Ung dung tự tại vui ngày tháng

Thương yêu cùng khắp mọi chúng sanh.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận