Chấp nhận

Chấp nhận
30/10/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Trên bề mặt mọi hiện tượng đổi thay liên tục, do vô thường chi phối nên chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nhìn xuyên qua chiều dọc, toàn bộ cuộc đời được hiển lộ nơi khoảnh khắc thực tại này.

Chấp nhận được mọi thứ hữu vi như nó là thì bình yên xuất hiện.

TK Chơn hữu

Gửi bình luận