Chánh niệm và tỉnh giác

Chánh niệm và tỉnh giác
09/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Để thật sự ngắm nhìn, lắng nghe và trực nhận mọi cái như nó đang là không qua khái niệm hoặc suy tưởng, đầu tiên bạn nên nương theo hơi thở và chú ý mọi chuyển động của thân thể trong giây phút hiện tại.

Với chánh niệm và tỉnh giác tự do sẽ xuất hiện.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận