Chánh niệm tỉnh giác

Chánh niệm tỉnh giác
03/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Thực tại luôn tinh khôi và mới mẻ, chỉ cần quay lại soi sáng thực tại bạn sẽ luôn ngạc nhiên trước vẻ đẹp và an lành ngay nơi sự sống của bạn.

Hãy hiện hữu với chánh niệm tỉnh giác càng nhiều càng tốt, bất cứ khi nào nhớ ra, điều ấy đem lại tự do.

Gửi bình luận