Chánh niệm tỉnh giác

Kinh nghiệm từ những sự kiện quan trọng đã qua giúp ứng dụng cho cuộc sống hiện tại được tốt hơn thì bạn đã học ra bài học sâu sắc.
Chánh niệm tỉnh giác
09/06/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Tuy nhiên, để những cảm xúc trổi dậy từ những câu chuyện do lý trí hồi tưởng lại thì bạn đang để cái ảo chi phối.

Phần nhiều những khổ đau phiền não của chúng ta là do ảo tưởng tạo ra. Để thoát khỏi phiền não khổ đau do lý trí ảo tưởng ấy, có một cách duy nhất là chánh niệm tỉnh giác. Học ra bài học để an nhiên tự tại chứ không phải chìm ngập trong hồi tưởng.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận