Chánh niệm

Chánh niệm
03/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

Nếu không thể thay đổi hoàn cảnh hoặc trạng thái tiêu cực thì ta có thể thay đổi bằng thái độ chấp nhận mọi thứ như nó là. Tự do là ở thái độ chứ không phải đạt đến trạng thái như mong muốn nào đó. Niềm an nhiên thật sự xuất hiện khi có chánh niệm.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận