Chân lý, nguyên lý

Chân lý, nguyên lý
08/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Chân lý, nguyên lý chính là sự thật, là cái đã có sẳn từ muôn đời và được Đức Phật Chánh Đẳng Giác khai thị sau khi Ngài chứng ngộ chứ chân lý không phải là ý tưởng sáng tạo của Đức Phật.

Hãy buông bỏ những khái niệm, để thấy rõ sự thật đó ở trong bạn.

TK CHơn Hữu

Gửi bình luận