Buông

Buông
11/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Hãy buông những ảo tưởng xuống, trọn vẹn với sự sống đang thể hiện toàn mỹ bên trong và xung quanh bạn, cuộc sống thực nhất vẫn là những khoảnh khắc hiện tại, khi bạn trực nhận được sự sống mà không qua khái niệm của tâm trí, ảo giác lúc ấy sẽ không còn, niềm an nhiên tự tại là đây

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận