Buông

Để thể nhập chân lý bạn phải buông xuống những điều kiện đã đồng hóa như tín lý, giáo điều, nghi lễ, khái niệm, triết lý và cả kiến thức. Nhìn vào bên trong và từ nơi không gian tĩnh lặng ấy để thấy mọi pháp đúng như nó đang là, ở ngay đây và bây giờ.
Buông
08/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Sống tỉnh thức là điều mà Đức Phật dạy nên thực hành, cho đến giờ phút cuối cùng, Đấng Đạo Sư với lòng thương tưởng mà nói rằng: " hữu vi là vô thường, các con chớ phóng dật".

 

Buông tâm trí miên man, tỉnh thức trong hiện tại là thực hành lời dạy ấy.

TK Chơn Hữu

 

Gửi bình luận