Bản ngã

Bản ngã
01/06/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Không sợ hãi là khi bạn kết nối được nguồn sống an nhiên tự tại có sẳn bên trong.

Bản ngã thường hay sợ hãi và lo lắng vô cớ và phần nhiều là không cần thiết, nhận biết nỗi sợ hãi bằng trực giác là vượt thoát sợ hãi.

Đón nhận tất cả với bình tĩnh!

Người ta hay sợ dư luận vì bản ngã luôn cho nó là trung tâm vũ trụ.

Thật ra dư luận là điều đương nhiên khi tương giao trong thế giới, và nếu biết lắng nghe để nhận ra đúng sai của luân lý quy ước thì sẽ có thái độ ung dung hay học ra những bài học quí giá.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận