Bản ngã

Bản ngã luôn muốn đạt được nhiều hạnh phúc để khẳng định chính nó, nhưng những gì nó gặp chỉ là khổ đau và những điều không như ý! Một sự thật kỳ diệu là khi bản ngã ngập trong tận cùng khổ đau, lúc ấy nó mới tỉnh thoát khỏi ảo tưởng, thấy ra vô ngã
Bản ngã
17/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Khi thấy ra con người thật bên trong mình vốn vô ngã vô tướng, lúc ấy bạn đã thật sự chạm được vào cội nguồn bình an vô tận, thái độ sống lúc ấy là mỉm cười chấp nhận và cám ơn mọi khổ đau đã có mặt trong cuộc đời mình.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận