Bài thơ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Bài thơ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
24/05/2018, viết bởi An Nguyên, danh mục Văn Nghệ

Thích Ca Mâu Ni Phật,
Trước khi nhập Niết Bàn,
Có giảng cho đệ tử
Bài học về thời gian:

Khi con chim còn sống,
Nó ăn kiến, ăn sâu.
Nhưng kiến lại ăn nó
Khi nó chết về sau.

Thời gian và hoàn cảnh
Luôn không ngừng đổi thay.
Vậy xin đừng nhục mạ
Bất cứ ai đời này.

Quyền lực của bạn lớn,
Nhưng quyền lực thời gian
Còn lớn hơn gấp bội.
Điều ấy khỏi phải bàn.

Một triệu que diêm nhỏ
Làm từ một cành cây.
Nhưng một que diêm ấy
Thiêu cháy cả rừng dày.

Vậy nhớ hãy sống tốt,
Làm điều tốt cho đời.
Đừng cậy mình quyền lực
Mà làm xấu, hại người.
 

Gửi bình luận