Bài học của đời mình

Bài học của đời mình
19/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Có những lúc gặp phải những hoàn cảnh mà bạn không chấp nhận được, nếu có thể hãy rời đi hoặc tìm cánh thay đổi chúng; và nếu bạn vẫn có sự sáng suốt kịp thời thì niềm bình an trong bạn không bị đánh mất.

Bạn vẫn phải học ra bài học của đời mình.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận