An nhiên

An nhiên
17/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Hãy quay lại và trọn vẹn với hiện tại, những gì đã qua hãy cho qua, những gì chưa tới không mong chờ, chấp nhận những gì đang xảy ra với bạn bởi vì hiện tại này là những gì thực nhất mà bạn hiện có.

Cuộc sống là của bạn, chấp nhận cũng là an nhiên.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận