An Nhiên

An Nhiên
13/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Chợt nhìn ra yên lắng,

Yên lắng thật mông mênh,

Ngay khi lòng tĩnh lặng,

An nhiên miền không tên.

Bản chất thực của mỗi người là sự tịch tịnh bao trùm tất cả hiện tượng sanh diệt. Khi tương thông với thực tại sẽ thấy được "bản lai diện mục" của mình.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận