• CON SÓNG CỦA TÂM THỨC

  Đọc tiếp...

 • Vấn Đáp

  Sư mến, Con có một điều chưa được rõ, xin Sư chỉ dạy giúp con. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, hơi thở thứ 3 trong đề mục quán hơi thở, phần quán Thân có chỉ rằng: Ý thức toàn thân, thở vào. Ý thức toàn thân, thở ra. Theo con được biết thì Thanh Tịnh Đạo và sự thực tập của quý Sư Nam Tông thì coi "thân" ở đây là toàn thân của hơi thở. Còn một số vị khác thì hiểu và thực hành "thân" ở đây là toàn bộ thân thể. Con không biết cách hiểu, cách thực tập nào là đúng với lời Phật dạy nhất. Xin chỉ lối cho con. Năm vóc sát đất xin đảnh lễ Sư. Mong Sư luôn bình an, tinh tấn và thành tựu, hoằng pháp sâu rộng! Đọc tiếp...

 • Chữ tâm trong đạo Phật

  Có thể nói, trọng tâm của Phật giáo không phải thay đổi thế giới mà là thay đổi tâm tánh, thay đổi cách nhìn, niềm tin, và bằng cách đó thay đổi cuộc sống. Có một châm ngôn khá nổi tiếng trong đạo Phật, đó là: “Nếu người làm chủ được tâm mình, thì người làm chủ được thế giới” và “thế giới bị dẫn dắt bởi tâm thức” - Cittena nīyati loko - Vậy tâm là cái gì mà quan trọng đến vậy? Đọc tiếp...

 • ÁNH TRĂNG TRONG TRANG KINH XƯA

  ... Krisnamurti nói rằng, một đứa bé từ khi được người lớn dạy cho biết về một đóa hoa, nó sẽ không bao giờ còn thật sự nhìn thấy đóa hoa nữa. Bạn có nghĩ vậy không, những cái “biết” của ta có thể làm ngăn ngại cho cái thấy của mình rất nhiều. Và nếu như ta nghĩ mình đã “biết” ánh trăng rồi, thì có lẽ ta sẽ không còn thật sự nhìn thấy được ánh trăng nữa… Nhưng làm sao để ta có thể nhìn thấy lại được ánh trăng nguyên sơ? Trong nhà thiền chúng ta thường nghe nói về chánh niệm, mindfulness, như là một sự thực tập giúp ta tiếp xúc với thực tại, nhìn thấy được những gì đang thật sự có mặt trong giây phút này... Đọc tiếp...